Διαδικτυακή συνάντηση εργασίας με θέμα «Συμμετοχικές διαδικασίες και συνέργειες για την ανάπτυξη Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» από την Π.Κ.Μ.

Διαδικτυακή συνάντηση εργασίας με θέμα «Συμμετοχικές διαδικασίες και συνέργειες για την ανάπτυξη Σχεδίων  Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και το ΙΜΕΤ του ΕΚΕΤΑ

στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου esmartec

          Διαδικτυακή συνάντηση εργασίας με θέμα: «Συμμετοχικές διαδικασίες και συνέργειες για την ανάπτυξη Σχεδίων  Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» διοργάνωσε η  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο έργο esmartec (enhanced sustainable mobility with marketing techniques) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  διοργάνωσε τη συνάντηση σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ ΚΜ) και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).  Η συνάντηση απευθυνόταν σε στελέχη των Δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τα οποία προγραμματίζουν, σχεδιάζουν, εφαρμόζουν ή/και ενδιαφέρονται για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η ανταλλαγή εμπειριών αλλά και η καταγραφή των προβλημάτων και των αναγκών των Δήμων σχετικά με την κινητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και των φορέων στις διαδικασίες κατάρτισης των ΣΒΑΚ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν στελέχη και εκπρόσωποι Δήμων (Νεάπολης- Συκεών, Κορδελιού- Ευόσμου, Παύλου Μελά, Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκης, Σερρών, Πολυγύρου, Έδεσσας, Σιντικής, Ρεθύμνης, Ηγουμενίτσας), καθώς και ειδικοί σε θέματα βιώσιμης κινητικότητας και συμμετοχικού σχεδιασμού του έργου e-smartec.

Τις εργασίες της συνάντησης χαιρέτισε ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Πάρις Μπίλλιας, ο οποίος τόνισε την υποστήριξη που παρέχει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο συντονισμό των Δήμων για την εφαρμογή πολιτικών βιώσιμης κινητικότητας καθώς και την εμπιστοσύνη που έχει στο εταιρικό σχήμα του έργου e-smartec με στόχο την ανάπτυξη αποτελεσματικών λύσεων.

Τη συνάντηση συντόνισε η Δρ. Μαρία Μορφουλάκη, επικεφαλής του εργαστηρίου «Βιώσιμης Κινητικότητας» του ΙΜΕΤ, η οποία αναφέρθηκε διεξοδικά στις ευρωπαϊκές πολιτικές για τη βιώσιμη κινητικότητα αλλά και στην πορεία υλοποίησης των ΣΒΑΚ στους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.   

Στη διάρκεια της συνάντησης εργασίας, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές για το συμμετοχικό σχεδιασμό των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της Ρώμης, της Μπολόνια και της Περιφέρειας του Έσσεν.  Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρουσίασε το Κέντρο Υποστήριξης ΣΒΑΚ της Περιφέρειας (https://www.keypsvakrcm.imet.gr/), το οποίο αποτελεί ένα ηλεκτρονικό εργαλείο για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των ΣΒΑΚ.

 Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συνεισφορά των εκπροσώπων των Δήμων Ηγουμενίτσας και Ρεθύμνης στη συζήτηση, οι οποίοι παρουσίασαν τη δική τους εμπειρία σχετικά με τους τρόπους ενεργοποίησης και συμμετοχής των πολιτών και των φορέων σε σχέδια και δράσεις βιώσιμης κινητικότητας. Επίσης, ενδιαφέρουσα ήταν η παρέμβαση του εκπροσώπου του Δήμου Σερρών σχετικά με τις συμμετοχικές διαδικασίες που εφαρμόστηκαν στην υλοποίηση του ΣΒΑΚ της συγκεκριμένης περιοχής.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, αξιοποιήθηκε η δυνατότητα on-line ψηφοφορίας για την καταγραφή των απόψεων των συμμετεχόντων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή συμμετοχικών διαδικασιών στα βήματα του κύκλου των ΣΒΑΚ. Τα συμπεράσματα της συνάντησης εργασίας θα αποτελέσουν χρήσιμο υλικό για την κατάλληλη παραμετροποίηση των εργαλείων του έργου e-smartec καθώς και για την καλύτερη δυνατή ανταπόκριση στις ανάγκες των τοπικών αρχών που είναι υπεύθυνες για τον σχεδιασμό της βιώσιμης κινητικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  επισκέπτονται τη σελίδα του έργου e-smartec στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.interregeurope.eu/e-smartec/