Η Σκύρος ενάντια στα αιολικά

Κάποια χρόνια πριν φάνηκε να μπαίνει φρένο στην εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε περιοχές Natura της Σκύρου, μετά τον μαζικό αγώνα των κατοίκων. Σήμερα όμως, με την ψήφιση του περιβαλλοντοκτόνου νομοσχεδίου, το θέμα ξανανοίγει και η ανάγκη για συλλογική αντίσταση καθίσταται επιτακτική. Ο νέος νόμος καταργεί την προστασία των περιοχών Natura, δίνοντας τη δυνατότητα βαριών επενδυτικών δραστηριοτήτων και διευκολύνοντας την αδειοδότηση έργων Βιομηχανικών Ανανέωσιμων Πηγών Ενέργειας. Έτσι, με νέα ορμή προωθείται η κατασκευή τερατώδους αιολικού πάρκου στο όρος Κόχυλας που θα περιλαμβάνει πλέον 60 ανεμογεννήτριες, ύψους 180 μέτρων η κάθε μία και συνολικής ισχύος 333 MW. (…) Η κάθε τέτοια «επένδυση» αποτελεί αιτία πολέμου για όσους δε θέλουν να θυσιάσουν τη φύση στο βωμό του κέρδους, για μια σειρά από λόγους.