Ηλεκτροκίνηση: στις 3 Αυγούστου ανοίγει η πλατφόρμα, στις 24 η υποβολή αιτήσεων – όλα τα ποσά επιδότησης, τα bonus και πληροφορίες

ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ Δράση επιδότησης ηλεκτροκίνητων οχημάτων & δίκυκλων

Σάρκα και οστά παίρνει το φιλόδοξο εγχείρημα της κυβέρνησης για την ηλεκτροκίνηση, ύστερα από τον νόμο που βρίσκεται ήδη σε ισχύ.


Δημήτρης Μπαλής

Ανακοινώθηκαν την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020 οι λεπτομέρειες του προγράμματος της ηλεκτροκίνησης της κυβέρνησης, τόσο για το ξεκίνημα της διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα λειτουργήσει ενημερωτικά από τις 3 Αυγούστου και από τις 24 Αυγούστου για υποβολή αιτήσεων, όσο και για τις τελικές επιδοτήσεις που θα ισχύουν.

Παράλληλα, διευκρινίστηκαν και τα έξτρα bonus που θα δώσει η κυβέρνηση για υποχρεωτική (για αγορά ταξί) και προαιρετική (για ιδιώτες) απόσυρση οχήματος, για την προαιρετική αγορά και εγκατάσταση «Έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης , αλλά και για ΑμΕΑ.

Συγκεκριμένα, το συνολικό ποσό που διατίθεται, για τα έτη 2020 – 2021, ανέρχεται στα 100 εκατ. ευρώ. Η κυβέρνησης υπολογίζει να μοιραστούν ως εξής: 30 εκατ. για περίπου 5.450 ΙΧ (μέση επιδότηση 5.500 ευρώ), 30 εκατ. για 3.530 ταξί ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά (μέση επιδότηση 8.500 ευρώ), 30 εκατ. για 6.000 οχήματα ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά ΙΧ και ελαφρά επαγγελματικά για εταιρείες (μέση επιδότηση 5.000 ευρώ) και 10 εκα. Ευρώ για 12.500 δίκυκλα, τρίκυκλα και ποδήλατα (μέση επιδότηση 800 ευρώ).

Συνολικά, η κυβέρνηση ελπίζει να πουληθούν περίπου 15.000 «καθαρά» οχήματα, 12.500 δίκυκλα, τρίκυκλα και ποδήλατα, καθώς και ότι θα τοποθετηθούν 2.000 “έξυπνα” οικιακά σημεία επαναφόρτισης.

Συνοπτικός πίνακας
Συνοπτικός πίνακας κινήτρων

Φυσικά πρόσωπα

Τα «Φυσικά πρόσωπα» μη ασκούντα επιχειρηματική δραστηριότητα, δικαίωμα έχουν να αποκτήσουν ένα όχημα αμιγώς ηλεκτρικό (BEV), με οικολογικό bonus 20% επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) για οχήματα αξίας έως 30.000€ και έως 6.000€ επιδότηση. Για όχημα BEV, ΛΤΠΦ 30.001€ έως 50.000€, το οικολογικό bonus είναι 15% επί της αξίας και έως 6.000€ επιδότηση.

Επίσης, για προαιρετική αγορά και εγκατάσταση «Έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης, το οικολογικό bonus είναι 500€.

Για ηλεκτρικό δίκυκλο / τρίκυκλο, το οικολογικό bonus είναι 20% επί της αξίας αγοράς και έως 800€, για ηλεκτρικό ποδήλατο, 40% επί της αξίας αγοράς και έως 800€, ενώ για προαιρετική αντικατάσταση παλαιού οχήματος είναι 1.000€ και παλαιού δίκυκλου (εκτός ποδηλάτου), είναι 400€.

Ειδικά για AμEA/Πολύτεκνους, υπάρχει επιπλέον bonus 1.000€ για ΙΧ και 500€ για δίκυκλο/ποδήλατο.

Εξειδίκευση για ΙΧ

Αξία οχήματος ΛΤΠΦ : 25.000€ 5.000€ (20%)
Αξία οχήματος ΛΤΠΦ : 30.000€ 6.000€ (20%)
Αξία οχήματος ΛΤΠΦ : 31.000€ 4.650€ (15%)
Αξία οχήματος ΛΤΠΦ : 35.000€ 5.250€ (15%)
Αξία οχήματος ΛΤΠΦ : 40.000€ 6.000€ (15%)
Αξία οχήματος ΛΤΠΦ : 50.000€ 6.000€ (15%)
Με το bonus της προαιρετικής απόσυρσης των 1.000 €, το όφελος φθάνει έως 7.000€, για ΑμεΑ με +1.000 €, το όφελος φθάνει τα 8.000€ και με εγκατάσταση οικιακού φορτιστή (+500€), το όφελος αγγίζει τα έως 8.500€.

Εξειδίκευση για δίκυκλα / τρίκυκλα

Αξία οχήματος ΛΤΠΦ : 3.000€ 600€ (20%)
Αξία οχήματος ΛΤΠΦ : 4.000€ 800€ (20%)
Αξία οχήματος ΛΤΠΦ : 5.000€ 800€ (20%)
Με το bonus της προαιρετικής απόσυρσης των 400 €, το όφελος φθάνει έως 1.200€ και για ΑμεΑ, με +500 €, το όφελος φθάνει τα έως 1.700€.

Εξειδίκευση για ποδήλατα

Αξία ποδηλάτου: 1.000€ 400€ (40%)
Αξία ποδηλάτου: 2.000€ 800€ (40%)
Αξία ποδηλάτου: 2.500€ 800€ (40%)
Με το bonus για ΑμεΑ των +500 €, το όφελος φθάνει τα έως 1.300€.

Συνοπτικός πίνακας
Συνοπτικός πίνακας κινήτρων

Ταξί – αγορά / μίσθωση

Υπολογίζεται ότι η μέση ηλικία στόλου οχημάτων ταξί στην Ελλάδα, είναι τα 12 έτη.

Για Αμιγώς Ηλεκτρικό Όχημα (BEV), το οικολογικό bonus είναι 25% επί της ΛΤΠΦ και έως 8.000€.

Για Υβριδικό Όχημα Plug-in (PHEV) (εκπομπές αερίων έως 50 γρ./χλμ. CO2), το οικολογικό bonus είναι 15% επί της ΛΤΠΦ και έως 5.500€

Εδώ, είναι υποχρεωτική η αντικατάσταση και αποχαρακτηρισμός παλαιού οχήματος ΤΑΞΙ, για αγορά καινούργιου ηλεκτρικού ή plug-in υβριδικού, με επιπλέον οικολογικό bonus 2.500€, ενώ επιπλέον bonus 1.000€, ισχύει για ΑμΕΑ/ Πολύτεκνους.

Εξειδίκευση

Για αμιγώς ηλεκτρικό BEV
Αξία οχήματος ΛΤΠΦ : 25.000€ 6.250€ (25%)
Αξία οχήματος ΛΤΠΦ : 30.000€ 7.500€ (25%)
Αξία οχήματος ΛΤΠΦ : 32.000€ 8.000€ (25%)
Αξία οχήματος ΛΤΠΦ : 40.000€ 8.000€ (25%)
Με το bonus της υποχρεωτικής απόσυρσης των 2.500 €, το όφελος φθάνει έως 10.500€ και για ΑμεΑ/Πολύτεκνους με +1.000 €, το όφελος φθάνει τα 11.500.

Για PHEV

Αξία οχήματος ΛΤΠΦ : 25.000€ 3.270€ (15%)
Αξία οχήματος ΛΤΠΦ : 30.000€ 4.500€ (15%)
Αξία οχήματος ΛΤΠΦ : 36.500€ 5.475€ (15%)
Αξία οχήματος ΛΤΠΦ : 40.000€ 5.500€ (15%)
Με το bonus της υποχρεωτικής απόσυρσης των 2.500 €, το όφελος φθάνει έως 8.000€ και για ΑμεΑ/Πολύτεκνους με +1.000 €, το όφελος φθάνει τα 9.000.

Για ηλεκτρικό δίκυκλο / τρίκυκλο

Αξία οχήματος ΛΤΠΦ : 3.000€ 600€ (20%)
Αξία οχήματος ΛΤΠΦ : 4.000€ 800€ (20%)
Αξία οχήματος ΛΤΠΦ : 5.000€ 800€ (20%)
Με το bonus της προαιρετικής απόσυρσης των 400 €, το όφελος φθάνει έως 1.200€

Επαγγελματικά Οχήματα
Επαγγελματικά Οχήματα Εταιρίες

Αξίζει να γνωρίζουμε ότι:

Δεν επιδοτείται κανένα μεταχειρισμένο όχημα. Δεν επιδοτούνται οχήματα από μετατροπή, ακόμα και αν είναι καινούρια. Δεν ξεχνάμε να ζητάμε επίσημη προσφορά για οποιαδήποτε όχημα (με σφραγίδα και υπογραφή). Δεν επιδοτείται ο Φ.Π.Α. Όλα τα επιλέξιμα οχήματα τηρούν τους ορισμούς & προδιαγραφές του Ν.4170/ΦΕΚ 142/Α/ 23.07.2020 «Προώθηση της Ηλεκτροκίνησης».

Επιδοτούνται μόνον οι «έξυπνοι» οικιακοί φορτιστές και μόνον για τα φυσικά πρόσωπα και εφόσον τηρούν τις προδιαγραφές της πρόσκλησης. Θα λειτουργεί Help Desk στις τηλεφωνικές γραμμές 2131513640 / 2131513643 (ώρες 10.00 – 18.00) και στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου support.kinoumeilektrika@prv.ypeka.gr.

Όλες οι σχετικές ανακοινώσεις, η πρόσκληση της δράσης, η Κοινή Υπουργική Απόφαση, τα επιλέξιμα αυτοκίνητα, η διαδικασία υποβολής, το αρχείο συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων κλπ. θα βρίσκονται στο http://kinoumeilektrika.ypen.gr

Πότε θα λειτουργήσει η πλατφόρμα

Η πλατφόρμα http://kinoumeilektrika.ypen.gr (που είναι ήδη στον «αέρα»), θα λειτουργήσει επίσημα στις 3 Αυγούστου 2020, όπως και οι τηλεφωνικές γραμμές του help desk, αλλά και το email support.kinoumeilektrika@prv.ypeka.gr.

Στις 7 Αυγούστου 2020 θα γίνει δημοσίευση της ΚΥΑ σε ΦΕΚ καθώς και η έναρξη δυνατότητας υλοποίησης δαπανών.

Στις 24 Αυγούστου 2020, ξεκινά η υποβολή αιτημάτων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Όλοι οι δικαιούχοι οφείλουν αρχικά να εγγραφούν στο πληροφοριακό σύστημα

Φυσικά πρόσωπα – διαδικασία

Εισαγωγή στοιχείων στα πεδία του συστήματος, Επιλογή Μοντέλου Οχήματος από την καταχωρημένη λίστα, Επιλογή αγοράς/Μίσθωσης, Επιλογή δίκυκλου ή ποδηλάτου (tick choice), Επιλογή (ΝΑΙ/ΌΧΙ) επιδότησης φορτιστή, Επιλογή Μοντέλου Φορτιστή, Επιλογή απόσυρσης (ΝΑΙ/ΌΧΙ), Υπολογισμός επιδότησης,

Επισύναψη δικαιολογητικών, Υποβολή Αίτησης.

Ιδιοκτήτες ταξί – διαδικασία

Εισαγωγή στοιχείων στα πεδία του συστήματος, Επιλογή Μοντέλου από την καταχωρημένη λίστα (ΒΕV ή Υβριδικό Plug In), Συμπλήρωση στοιχείων απόσυρσης, Επιλογή αγοράς / Μίσθωσης, Υπολογισμός επιδότησης, Επισύναψη δικαιολογητικών, Υποβολή αίτησης.

Νομικά πρόσωπα – διαδικασία

Εισαγωγή στοιχείων στα πεδία του συστήματος, Επιλογή Μοντέλου από την καταχωρημένη λίστα, Επιλογή αγοράς/Μίσθωσης, Επιλογή δίκυκλου, Επιλογή απόσυρσης (ΝΑΙ/ΌΧΙ), Υπολογισμός επιδότησης, Επισύναψη δικαιολογητικών, Υποβολή αίτησης.

Διαδικασία αξιολόγησης και απάντηση εντός 15 ημερών, με ηλεκτρονική ενημέρωση αιτούντος για έγκριση ή απόρριψη.

Διαδικασία υλοποίησης. Η ισχύς της απόφασης έγκρισης είναι 4 μήνες, υποβολή αιτήματος πληρωμής.

Διαδικασία καταβολής bonus, έλεγχος δικαιολογητικών και απόφαση εντός 15 ημερών, επανέλεγχος, έγκριση και πληρωμή ή απόρριψη.

Πώς θα γίνεται η πληρωμή

Ο αγοραστής έχει 4 μήνες από τη στιγμή της έγκρισης της επιδότησης για να αγοράσει το όχημα. Μετά η αίτηση ακυρώνεται. Επίσης, ο αγοραστής πληρώνει όλο το ποσό και στη συνέχεια λαμβάνει την επιδότηση στον λογαριασμό του. Κι ακόμη, αν ο αγοραστής έχει χρέη προς την εφορία, η επιδότηση συμψηφίζεται με τα χρέη του.

Δικαιολογητικά Υποβολής Αιτήματος Συμμετοχής

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

α. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

β. Έγγραφο πιστοποίησης ΑΦΜ (Εκκαθαριστικό εφορίας ή εκτύπωση των στοιχείων μέσω του www.gsis.gr)

γ. Έντυπο Ε1 ή μισθωτήριο συμβόλαιο από το www.gsis.gr ή Ε9, από τα οποία θα προκύπτει ότι ο ωφελούμενος έχει δικαίωμα εγκατάστασης και είναι ιδιοκτήτης/μισθωτής του σημείου,

δ. Άδεια κυκλοφορίας προς απόσυρση οχήματος (στην περίπτωση που δηλώνει απόσυρση) προγενέστερη της 01.01.2013 και απόδειξη καταβολής τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους.

ε. Επίσημη προσφορά η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του προμηθευτή για το όχημα που θα επιλεγεί.

στ. Επίσημη προσφορά για συσκευή που λειτουργεί ως σημείο επαναφόρτισης και η οποία αναγράφει τον τύπο επαναφόρτισης (Mode 3 ή/και Mode 4) της συσκευής σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ενότητα 12.5 του παρόντος (εφόσον έχει επιλεγεί η επιδότηση «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης

ζ. Τυποποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση των ωφελουμένων, η οποία θα περιλαμβάνεται στον οδηγό δράσης για την βεβαίωση ότι έλαβε γνώση των όρων του προγράμματος και  αποδοχή τους.

η. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας / συγκυριότητας Υπεύθυνη Δήλωση, με την δηλώνουν την συναίνεση τους για να καθίσταται ο ένας συγκύριος εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και εκχωρούν την απαίτηση τους στον συγκύριο (στην περίπτωση απόσυρσης) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ),

θ. Γνωμάτευση Πιστοποίησης της Αναπηρίας όπως έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (μόνον για Άτομα με Αναπηρία)

ι. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να πιστοποιεί το ότι ο ωφελούμενος εντάσσεται στην κατηγορία των πολυτέκνων

Δικαιολογητικά Υποβολής Αιτήματος Συμμετοχής

Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ

α. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

β. Έγγραφο πιστοποίησης ΑΦΜ (Εκκαθαριστικό εφορίας ή εκτύπωση των στοιχείων μέσω του www.gsis.gr)

γ. Έντυπο Ε1 τελευταίας φορολογικής χρήσης

δ. Άδεια κυκλοφορίας προς απόσυρση οχήματος προγενέστερη της 01.01.2013 και απόδειξη καταβολής τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους

ε.   Άδεια ΤΑΞΙ σε ισχύ

στ. Επίσημη προσφορά η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του προμηθευτή για το όχημα που θα επιλεγεί

ζ. Υπεύθυνη Δήλωση σώρευσης κρατικών ενισχύσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)

η. Τυποποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση η οποία θα περιλαμβάνεται στον οδηγό δράσης για την βεβαίωση ότι έλαβε γνώση των όρων του προγράμματος και  αποδοχή τους

θ. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας / συγκυριότητας, Υπεύθυνη Δήλωση, με την δηλώνουν την συναίνεση τους για να καθίσταται ο ένας συγκύριος εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και εκχωρούν την απαίτηση τους στον συγκύριο (στην περίπτωση απόσυρσης). (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)

ι. Γνωμάτευση Πιστοποίησης της Αναπηρίας όπως έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (μόνον για Άτομα με Αναπηρία)

ια. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να πιστοποιεί το ότι ο ωφελούμενος εντάσσεται στην κατηγορία των πολυτέκνων

Δικαιολογητικά Υποβολής Αιτήματος Συμμετοχής

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

α. Σύσταση εταιρίας από ΓΕΜΗ,

β. Πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης από ΓΕΜΗ,

γ. Έντυπο Ε3 ή Ν της τελευταίας φορολογικής χρήσης,

δ. Εκτύπωση Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας από gsis.gr,

ε. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης πτώχευσης,

στ. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση,

ζ. Επίσημη προσφορά η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του προμηθευτή για το όχημα/τα που θα επιλεγεί/ούν,

η. Άδεια κυκλοφορίας προς απόσυρση οχήματος (στην περίπτωση που δηλώνει απόσυρση) προγενέστερη της 01.01.2013 και απόδειξη καταβολής τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους.

θ. Τυποποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση η οποία θα περιλαμβάνεται στον οδηγό δράσης για την βεβαίωση ότι έλαβε γνώση των όρων του προγράμματος και  αποδοχή τους, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)

ι. Υπεύθυνη Δήλωση σώρευσης κρατικών ενισχύσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ).

πηγή : https://www.huffingtonpost.gr/entry/elektrokinese-stis-3-aeyoestoe-anoiyei-e-platforma-stis-24-e-epovole-aiteseon-ola-ta-posa-epidoteses-ta-bonus-kai-plerofories_gr_5f21728fc5b6b8cd63b068f3?ncid=other_huffpostre_pqylmel2bk8&utm_campaign=related_articles&fbclid=IwAR0YdIJee5WrOPbhPKGKR-og4vWPbJI8qd5-eWzP9FI0-YJKq4vHhbjMXg0