Νεότερες εξελίξεις για τον πιθανό ρόλο της τοσιλιζουμάμπης στην αντιμετώπιση της COVID-19 σοβαρής πνευμονίας

Εξελίξεις στην κλινική έρευνα για τον πιθανό ρόλο της τοσιλιζουμάμπης στην αντιμετώπιση της COVID-19 σοβαρής πνευμονίας

Νεότερες εξελίξεις, που αφορούν σε δύο κλινικές μελέτες του βιολογικού παράγοντα τοσιλιζουμάμπη σε ασθενείς με COVID-19 σοβαρή πνευμονία, ανακοινώθηκαν πρόσφατα, ενισχύοντας τις προσπάθειες της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας έναντι της νόσου.

Πιο συγκεκριμένα, ξεκίνησε η διεθνής κλινική μελέτη φάσης ΙΙΙ REMDACTA για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της τοσιλιζουμάμπης, σε συνδυασμό με το υπό έρευνα αντιϊικό φάρμακο ρεμδεσιβίρη, σε νοσηλευόμενους ενήλικες ασθενείς με COVID-19 σοβαρή πνευμονία. Η ένταξη ασθενών στη μελέτη ξεκίνησε τον Ιούνιο, με στόχο περίπου 450 ασθενείς παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων ασθενών από τις Η.Π.Α, τον Καναδά και την Ευρώπη.

Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η ένταξη ασθενών στη διεθνή κλινική μελέτη φάσης ΙΙΙ COVACTA για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της ενδοφλεβίως χορηγούμενης, τοσιλιζουμάμπης σε συνδυασμό με την καθιερωμένη θεραπεία σε ενήλικες ασθενείς με COVID-19 σοβαρή πνευμονία. Ο συνολικός αριθμός των ασθενών, που έχουν ενταχθεί στη μελέτη ανέρχεται στους 450 – έναντι του αρχικού στόχου των 330 ασθενών, ενώ η αύξηση του αριθμού των ασθενών θα επιτρέψει την εξαγωγή πιο αξιόπιστων δεδομένων.

Να σημειωθεί ότι το πρωτόκολλο της μελέτης COVACTA επιτρέπει την ένταξη ασθενών, που έχουν λάβει αντιϊική θεραπεία,  συμπεριλαμβανομένων των υπό διερεύνηση αντιϊικών φαρμάκων, ενώ ο σχεδιασμός της μελέτης REMDACTA έχει γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε τα δεδομένα που θα προκύψουν, να συμπληρώνουν τα δεδομένα από τη μελέτη COVACTA.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν αξιόπιστες, καλά ελεγχόμενες κλινικές μελέτες, που να  αξιολογούν  την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της τοσιλιζουμάμπης στην κλινική θεραπεία της COVID-19 σοβαρής πνευμονίας και η τοσιλιζουμάμπη δεν είναι εγκεκριμένη για αυτήν τη χρήση.

Σχετικά με τη μελέτη REMDACTA

Η κλινική μελέτη REMDACTA  είναι  μια τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή, δυο σκελών, διεθνής πολυκεντρική μελέτη φάσης ΙΙΙ για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της τοσιλιζουμάμπης, σε συνδυασμό με ρεμδεσιβίρη, έναντι του εικονικού φαρμάκου σε συνδυασμό με ρεμδεσιβίρη σε νοσηλευόμενους ενήλικες ασθενείς με COVID-19 σοβαρή πνευμονία, οι οποίοι λαμβάνουν την καθιερωμένη ιατροφαρμακευτική φροντίδα.

Το κύρια και δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία περιλαμβάνουν την κλινική κατάσταση, τη θνησιμότητα, τη μηχανική στήριξη και τις μεταβλητές εντατικής θεραπείας. Οι ασθενείς θα παρακολουθούνται για 60 ημέρες μετά την τυχαιοποίηση.

Σχετικά με τη μελέτη COVACTA

Η κλινική μελέτη COVACTA είναι μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο Φάσης ΙΙΙ μελέτη για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της ενδοφλέβιας τοσιλιζουμάμπης σε συνδυασμό με την καθιερωμένη θεραπεία σε ενήλικες ασθενείς με COVID-19 σοβαρή πνευμονία.

Το κύριο καταληκτικό σημείο είναι η κλινική κατάσταση εκτιμώμενη με τη χρήση βαθμίδων έκβασης των 7 Κατηγοριών την 28η μέρα. Οι βαθμίδες έκβασης κυμαίνονται από ένα (εξιτήριο από το νοσοκομείο) μέχρι 7 (θάνατος) και καλύπτουν διαφορετικές νοσοκομειακές μονάδες, όπως αυτές χωρίς εντατική θεραπεία (non-ICU) ή με μονάδες εντατικής θεραπείας (ICU), και απαιτήσεις αερισμού/θεραπείας, συμπεριλαμβανομένου του μη απαιτούμενου συμπληρωματικού οξυγόνου ή της απαιτούμενης εξωσωματικής οξυγόνωσης μεμβράνης (ECMO) ή μηχανικής υποστήριξης αερισμού και της επιπλέον υποστήριξης ζωτικών οργάνων. Βασικά δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία περιλαμβάνουν τη θνησιμότητα, τη μηχανική υποστήριξη αερισμού, την κλινική κατάσταση την 14η ημέρα, τη χρονική διάρκεια κλινικής βελτίωσης, και το χρόνο μέχρι το εξιτήριο από το νοσοκομείο.

H μελέτη αποτελεί μια συνεργασία της κατασκευάστριας φαρμακευτικής εταιρείας με τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α (F.D.A) και την Αρχή Προηγμένης Βιοϊατρικής Έρευνας και Ανάπτυξης (B.A.R.D.A.), τμήμα της υπηρεσίας Βοηθού Υφυπουργού Ετοιμότητας και Ανταπόκρισης (Assistant Secretary for Preparedness and Response, ASPR) του Αμερικάνικου Υπουργείου Υγείας και Υπηρεσιών για τον Άνθρωπο.

Σχετικά με την τοσιλιζουμάμπη

Η τοσιλιζουμάμπη ήταν ο πρώτος εγκεκριμένος βιολογικός παράγοντας ανταγωνιστής του υποδοχέα IL-6 διαθέσιμος σε φαρμακευτικά σκευάσματα ενδοφλέβιας (ΕΦ) και υποδόριας (ΥΔ) μορφής για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με μέτρια έως βαριά μορφή ενεργούς ρευματοειδούς αρθρίτιδας (ΡΑ). Η τοσιλιζουμάμπη μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνη της ή σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη (MTX) σε ενήλικες ασθενείς με ΡΑ που έχουν δυσανεξία ή δεν έχουν ανταποκριθεί σε άλλα αντιρευματικά φάρμακα τροποποιητικά της νόσου (DMARDs). Στην Ευρώπη, τα ΕΦ και ΥΔ σκευάσματα τοσιλιζουμάμπης έχουν επίσης εγκριθεί για χρήση σε ενήλικες ασθενείς με βαριάς μορφής, ενεργή και εξελισσόμενη ΡΑ, οι οποίοι προηγουμένως δεν έχουν υποβληθεί σε θεραπεία με μεθοτρεξάτη. Τα ΕΦ και ΥΔ σκευάσματα τοσιλιζουμάμπης έχουν παγκόσμια έγκριση για την πολυαρθρική νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα (πολυαρθρική ΝΙΑ) και έγκριση στις Η.Π.Α. και στην Ευρώπη για συστημική νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα (συστημική ΝΙΑ) σε παιδιά ηλικίας δύο ετών και άνω. Η ΥΔ ένεση τοσιλιζουμάμπης είναι επίσης η πρώτη εγκεκριμένη θεραπεία για τη αντιμετώπιση της γιγαντοκυτταρικής αρτηρίτιδας (ΓΚΑ) σε περισσότερες από 40 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, η ΕΦ μορφή της τοσιλιζουμάμπης έχει εγκριθεί για τη θεραπεία του βαρέος ή απειλητικού για τη ζωή συνδρόμου απελευθέρωσης κυττοκινών (CRS) επαγόμενου από Τ κύτταρα με χιμαιρικό αντιγονικό υποδοχέα (CAR-T cells), σε άτομα ηλικίας δύο ετών και άνω. Η τοσιλιζουμάμπη ήταν η πρώτη εγκεκριμένη θεραπεία για το σύνδρομο απελευθέρωσης κυττοκινών σε αυτό το πλαίσιο. Ένας προγεμισμένος αυτόματος εγχυτήρας ACTPen έχει εγκριθεί στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Στην Ιαπωνία, η τοσιλιζουμάμπη έχει επίσης εγκριθεί για τη θεραπεία της νόσου του Castleman και της αρτηρίτιδας Takayasu. Η τοσιλιζουμάμπη έχει εγκριθεί σε περισσότερες από 110 χώρες παγκοσμίως.