Πόσο σοβαρή είναι η έλλειψη παιδικής φροτνίδας στη Γερμανία – και σε ποιές περιοχές είναι χειρότερα;

Μια νέα μελέτη διαπίστωσε ότι στη Γερμανία λείπουν περίπου 430.000 θέσεις παιδικών σταθμών, παρά το νόμιμο δικαίωμα των γονέων να έχουν δικαίωμα σε χώρους παιδικής φροντίδας για κάθε παιδί που έχουν κάτω των τριών ετών.
Οι συντάκτες της νέας μελέτης του Ιδρύματος Bertelsmann δηλώνουν ότι απαιτείται άμεση κυβερνητική δράση προκειμένου να διασφαλιστεί βελτίωση της έλλειψης θέσεων για kita μέχρι το 2030.

Ο κύριος υπαίτιος είναι η έλλειψη εξειδικευμένων παιδαγωγών για τη στελέχωση των κιτών, η οποία με τη σειρά της δυσκολεύει τη Γερμανία να προσλάβει εξειδικευμένους εργαζόμενους από το εξωτερικό που έχουν νέες οικογένειες και συνεπώς χρειάζονται χώρους παιδικής φροντίδας.

Η μελέτη διαπιστώνει έντονες διαφορές μεταξύ της δυτικής και της ανατολικής Γερμανίας – η καθεμία με πολύ διαφορετικά προβλήματα.

Η τεράστια έλλειψη της Δυτικής Γερμανίας

Στα δυτικά γερμανικά κρατίδια λείπουν πάνω από 385.000 θέσεις παιδικής φροντίδας – που αποτελούν περίπου το 90% της συνολικής έλλειψης.

Σχεδόν το ένα τρίτο από αυτές βρίσκεται στο πολυπληθέστερο κρατίδιο της Γερμανίας, τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, όπου λείπουν πάνω από 110.000 θέσεις. Η Βαυαρία, η οποία έχει περίπου τα δύο τρίτα του πληθυσμού της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, στερείται περίπου 70.000 θέσεων. Η Βάδη-Βυρτεμβέργη έχει έλλειμμα περίπου 60.000 θέσεων και η Έσση λίγο πάνω από 40.000.

Παρόλο που κάθε ομόσπονδο κρατίδιο έχει ελάχιστες θέσεις kita, ορισμένα τα πάνε συγκριτικά καλύτερα. Το Αμβούργο, με πληθυσμό σχεδόν δύο εκατομμυρίων ανθρώπων – έχει έλλειμμα περίπου 6.400 θέσεων για παιδικούς σταθμούς. Αυτό συγκρίνεται με την έλλειψη 6.500 θέσεων στη Βρέμη, η οποία έχει πληθυσμό λιγότερο από 600.000 άτομα.

Το πρόβλημα είναι επίσης συγκριτικά χειρότερο στο Βερολίνο, το οποίο έχει περίπου διπλάσιο πληθυσμό από το Αμβούργο, αλλά λείπουν υπερτριπλάσιες θέσεις σε παιδικούς σταθμούς – με ένα κενό περίπου 20.000 θέσεων.

Οι καταπονημένοι ειδικοί παιδικής φροντίδας της Ανατολικής Γερμανίας

Η Ανατολική Γερμανία έχει συνολικά λιγότερο σοβαρές ελλείψεις – τουλάχιστον όσον αφορά τους απόλυτους αριθμούς. Στα ανατολικά κρατίδια μαζί λείπουν περίπου 45.000 θέσεις φροντίδας παιδιών σε σχέση με αυτές που θα έπρεπε να έχουν.

Ωστόσο, ειδικοί της Bertelsmann προειδοποιούν ότι οι εργαζόμενοι στη φροντίδα παιδιών στην ανατολική Γερμανία έχουν απλώς υπερβολικό βάρος ευθύνης για πολλά παιδιά. Κάθε εργαζόμενος πρέπει να φροντίζει περίπου 3,4 παιδιά στα δυτικά κράτη, ενώ στα ανατολικά ανέρχεται σε 5,4 παιδιά. Οι ομάδες των νηπιαγωγείων έχουν ακόμη μεγαλύτερο βάρος – με 7,7 παιδιά στα δυτικά κράτη, αλλά με μέσο όρο 10,5 στα ανατολικά.