Τζαβάρας Φρειδερίκος Ε. (Ειδικός γενικός / Οικογενειακός ιατρός)